Debatt Kommunalrådet Rickard Malmström (MP) skriver i en debattartikel att vi måste främja cyklingen och begränsa utrymmet för bilar i Uppsala.

Jag och Centerpartiet är helt eniga om det förstnämnda, men inte om det sistnämnda. Vi vill jaga utsläppen, inte bilarna.

Det är utsläppen och inte bilarna som gör att folk blir sjuka och dör i förtid, och det är utsläppen och inte bilarna som eldar på den globala uppvärmningen. Utsläppen måste minska, men det betyder inte att bilarna måste bort. De senaste åren har det skett en fantastisk utveckling inom utsläppsfria transporter och inom bara några år kommer det vara lika naturligt att ha en elbil som att ha en bensin- eller dieselbil.

Bilen är för många det enda möjliga transportmedlet då avståndet är för långt för cykel, bussen inte går den tiden eller tåget inte stannar.

Valet av transportsätt görs utifrån förutsättningarna som råder och det finns många i Uppsala kommun, en av Sveriges största landsbygdskommuner.

Malmström konstaterar att 60–90 personer i Uppsala dör varje år på grund av dålig luftkvalitet, samt att det är särskilt viktigt att luften är ren vid skolor och förskolor. Trots det driver han och Miljöpartiet på för att lägga en ny skola i korsningen Kungsgatan–Strandbodgatan, där vi har Sveriges sämsta luftmiljö. Alternativa vägval för trafikanterna saknas.

S, L och MP med V i släptåg måste visa på alternativa vägval för trafikanterna på Kungsgatan. Det saknas i dag.

Att begränsa biltrafiken är symbolpolitik. I Centerpartiet föredrar vi grön resultatpolitik. Den gör sig måhända inte lika bra på plakat, men till skillnad från Miljöpartiets politik så sänker den utsläppen. Framåt för utsläppsfria elbilar!

Jonas Petersson

gruppledare (C), 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden