Lärarnas Riksförbund har som ett led i sin opinionsbildning kring skolan tagit fram en rapport som vill lyfta lärarnas löner samt slå ett slag för ett förstatligande av skolan. Undersökningen tittar på fyra delar som sedan behandlas oberoende i en ranking. (UNT Debatt 6/5.)

50 procent av resultatet i undersökning kommer alltså från lärarlönerna och undervisningskostnad per elev och ytterligare 25 procent från lärarbehörighet.

Den fjärde och absolut viktigaste delen, elevernas kunskap, står sedan för de sista 25 procenten.

Artikelbild

| Maria Fornemo

Hur står det då till med resultaten i Knivsta? Öppna jämförelser för grundskolan från SKL delar upp Sveriges kommuner i grönt, gult och rött, där grönt betyder att kommunen är bland de 25 procent av kommunerna som är bäst i Sverige, gult betyder att kommunen befinner sig i de mittersta 50 procenten. Av de tolv nyckeltal för skolresultat som finns angivna är nio gröna och tre gula för Knivsta, vilket är ett ganska bra resultat.

Lärarförbundet, ett annat fackförbund för lärare, tar även de fram en ranking, baserat på tretton kriterier.

I denna ranking går att läsa att Knivsta är på plats 22 när det gäller betyg i årskurs 9 och på plats 72 när resultaten har justerats för socioekonomiska faktorer.

Rubriken – "Skolan i Knivsta visar bottenresultat" – i debattartikeln från Lärarnas Riksförbund, är alltså direkt missvisande.

Rubriken borde i stället vara: Skolan i Knivsta visar goda resultat trots knappa resurser.

Men en sådan rubrik hamnar sällan högst upp på en debattsida.

Skolan i Knivsta ger goda kunskaper och cirka 90 procent av eleverna har behörighet att söka in på gymnasiet, en siffra som står sig väl i en nationell jämförelse. Med detta sagt så kan vi naturligtvis bli bättre, och vi välkomnar därför en fortsatt god dialog med fackföreningarna. För vi kommer aldrig sluta arbeta för en bättre skola.

Bengt-Ivar Fransson, ordförande (M) utbildningsnämnden

Maria Fornemo, vice ordförande (V) utbildningsnämnden

Johan Eskhult, ledamot (C) utbildningsnämnden

Niklas Björkegren, ledamot (S) utbildningsnämnden

Olivia Bergström, ersättare (M) utbildningsnämnden

Helena van Loosdrecht, ersättare (MP) utbildningsnämnden