Vi måste stå upp för allas rätt till sin egen kropp!

Brås statistik för antalet anmälda brott under 2016 visar att antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent till 6560 brott från föregående år. Även antalet anmälda brott av kvinnofridskränkning ökade med 2 procent till 1870 anmälda brott.

Dessa siffror är förödande, inte minst då vi vet att mörkertalet för dessa brott är signifikanta. Centerkvinnorna vill se strängare straff för våldtäkt och kvinnofridskränkning för att understryka allvaret i brotten. Majoriteten av dem som utsätts för dessa former av brott är kvinnor och en stor del av förövarna är män. När straffskalan i lagstiftningen inte lever upp till brottets grovhet förbises kvinnors rätt till trygghet, rätten till sin kropp och bidrar till att skapa ett ojämställt samhälle. Den sexualbrottsutredning som just nu är ute på remiss föreslår att minimistraffet för våldtäktsbrottet skall var oförändrat. Centerkvinnorna motsätter sig detta och kommer göra vad vi kan för att brottets allvar också skall återspeglas proportionerligt i straffskalan.

Kvinnors rätt till sin egen kropp och rätt till ett tryggt liv är en fråga om mänskliga rättigheter, och det berör oss alla. Det är dags att regeringen presenterar en skärpt lagstiftning som står upp för rätten till den egna kroppen.