Sedan en dryg månad tillbaka ska man kasta tryckimpregnerat virke i en egen behållare när är på en av återvinningscentralerna i Uppsala. Tidigare slängdes allt virke i en och samma contanier för att sedan sorteras vidare vid Hovgårdens avfallsanläggning.

– I tryckimpregnerat trä finns många miljöfarliga ämnen som det är viktigt att vi tar hand om. Den här förändringen är ett ytterligare steg i vårt ständiga arbete för att öka vår utsorteringsgrad, säger Tobias Linnesköld, sektionschef för återvinningscentralerna på Uppsala Vatten i ett pressmeddelande.

Tryckimpregnerat virke används bland annat till slipers, altanvirke och staket.