Med sina 16 våningar, 51 meter över marken, sticker onekligen nybygget i Gränby ut. Eller upp snarare.

– På en ganska likformig marknad är det viktigt att särskilja sig, att erbjuda något som sticker ut, säger Erik Hävermark, affärsutvecklingschef på Veidekke i Uppsala, som står bakom bygget.

– Det kan vara att man bygger helt i trä, eller har en speciell arkitektur eller som här ett riktigt högt hus.

Artikelbild

| Uppsala View byggs nu i Gränby och har 16 våningar.

– Vi hade från början målsättningen att våga gå upp på höjden. Att förtäta och bygga på höjden är yteffektivt och samhällsekonomiskt fördelaktigt. Här finns dessutom möjlighet att bygga ytterligare ett höghus i området, vilket ger en vacker port in till Uppsala när man kommer E4 norrifrån, säger Erik Hävermark.

På den allmänna takterassen, dit alla boende får tillträde, erbjuds utsikt mot Domkyrkan och Slottet. Rakt nedanför syns områdets äldre hyreshus.

– Det känns bra att bygga ett nytt hus med bostadsrätter i ett klassiskt miljonprogramområde med främst hyresrätter och är bra ur en social hållbarhetssynvikel. Samtidigt får boende möjlighet att köpa en nybyggd bostadsrätt men ändå bo kvar i samma område.

Sammanlagt blir det 80 lägenheter på de 16 våningsplanen. Ettor, tvåor och treor.

Artikelbild

| Fasaden var redan monterad när de färdiga husblocken anlände till Uppsala.

Har lägenheterna varit svårsålda?

– Efter julhelgerna har det varit ett stort intresse och mycket folk på visningarna. När ett hus börjar bli klart blir det naturligt enklare för folk att bilda sig en uppfattning om hur bostaden kommer att bli.

Artikelbild

| Erik Hävermark är utvecklingschef på Veidekke i Uppsala.

Första inflyttning i huset är planerad till maj.