Uppsala expanderar. I rask takt. Bara förra året fick staden 5 000 nya invånare. Och det behövs bostäder till alla.

I Ulleråker finns planer på 7 000 nya bostäder. Det ska bli en “klimatsmart stadsdel”, lovar Uppsala kommun på sin hemsida. När Rosendal byggs ut görs materialval med avseende på klimatpåverkan. Och Östra Salabacke ska “bli det mest klimatanpassade området i Uppsala”.

Det är tydligt att kommunen lagt stor fokus på hållbarhet och klimat när de nya områdena planläggs. När det gäller miljöfrågor siktar Uppsala kommun högt. I år blev Uppsala Årets klimatstad. I juryns motivering lyfts stadens arbete för hållbara transporter.

Men hur bygger man smart för klimatet? Jag läser tvärvetenskapliga boken “Urban Planet” av forskare, journalister och arkitekter världen över. Det är ett samlat dokument med kunskap om att bygga urbant, men det innehåller många frågetecken. Över hela världen växer städerna, men samtidigt är det mycket vi inte vet.

Städer är komplexa. En villaträdgård i en förort kan vara en viktig plats för vilda djur i närheten. Helheten hänger ihop på sätt som vi inte alltid kan förutse.

Ett hus är inte skilt från sin omgivning, den är en del av grannskapet. Likaså går det inte en rak linje mellan stad och landsbygd. Allt är sammankopplat i vår globala värld. Det gäller att förstå samspelet – och se till att det fungerar. Och till komplexiteten tillkommer utmaningarna som klimatförändringarna ställer på vår boendemiljö.

Det finns mycket innovation inom urbanisering, men författarna till "Urban Planet" är eniga: Det behövs mer kunskap för att bygga hållbara städer. Inte minst för en stad som Uppsala, där byggtakten är hög. Expanderande städer i de ekonomisk välmående delarna av världen är också de som relateras till störst mängd utsläpp av växthusgaser.

Det gäller också att lyssna på vanligt folk inför nybyggnationer, enligt boken. I Sverige har vi en demokratisk process när nya områden planläggs. Du som boende har möjlighet att säga din synpunkt. Men räcker det? Finns det lokala kunskaper som tappas bort i byråkratin?

Har du en egen innovation? Dela din kunskap. Vet vi mer har vi större chans att bygga bättre.