Stormen som drog in i början av året orsakade stora skador på bland annat byggnader och skog. Länsförsäkringar Uppsala, som är det största försäkringsbolaget i det drabbade området i Uppsala län, har fått in omkring 900 rapporter om skador.

– Stormen har drabbat våra lantbrukare allra värst, men privata villa- och fritidshusägare är också svårt drabbade med skadekostnader på ungefär 10 miljoner, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala.

Försäkringsbolaget har betalat ut drygt 46 miljoner kronor till drabbade kunder. Beloppet har därmed mer än fördubblats jämfört med den uppskattning man gjorde en vecka efter stormen. Då hade Länsförsäkringar avsatt 20 miljoner kronor för ersättningar. Det stora utbetalningsbeloppet kan komma att påverka premien för försäkringstagarna.

– Det finns självklart ett samband mellan skadekostnader och premie. Vi har ju inom loppet av ett halvår drabbats av två mycket omfattande naturskador, dels skyfallet Olof i slutet av juli förra året, dels stormen Alfrida nu i januari. En enstaka händelse ska normalt inte behöver innebära en premiehöjning. Men visst finns det risk att premierna kan behöva justeras upp. Detta är något vi följer noga, säger Susanne Fagerberg.

I Uppsala län var det Östhammar, Gimo, Alunda, Almunge och Knutby som drabbades hårdast av nedfallna träd och elavbrott. Kartbilden ovan visar i vilka områden som skador på byggnader där de röda partierna är de hårdast drabbade områdena.

Totalt för hela landet kostade stormen de svenska försäkringsbolagen 266 miljoner kronor för de knappt 11 000 skadefall som rapporterades in.