Byggnaden längs Väderkvarnsgatan vid Vaksala torg är tömd och arbetet med om- och tillbyggnaden har inletts. Det befintliga huset från 1970 ska byggas på med två våningsplan för att sammanlagt ge plats för 79 lägenheter. Tidigare har huset haft 32 större lägenheter. På innergården ska det även byggas ett punkthus i fem våningar med 35 lägenheter, 2:or och 2,5:or. Det planeras även för en ny huskropp längs Hjalmar Brantingsgatan som ska ansluta till Sverrehuset och innehålla 28 bostäder. Sammanlagt kan det i så fall röra sig om 142 lägenheter.

Förutom påbyggnaden och att entréerna flyttas från innergården till framsidan mot Väderkvarnsgatan kommer utseendet på Sverrehuset inte förändras så mycket.

– Detaljplanen ställer krav på att husets karaktäristiska framtoning med drag av 1960-talets brutalism ska bevaras vilket gör att vi inte kommer kunna göra några större förändringar av husets fasad. Vi kommer dock att fräscha upp den befintliga fasaden samt bland annat återställa det ursprungliga utseendet på fönstren samt glasa in balkongerna, uppger John Söderquist på Uppsalahem och som är projektledare för ombyggnaden.

Artikelbild

| Uppsalahems hyreshus vid Vaksala torg är tömt och ett omfattande om- och tillbyggnadsarbete pågår.

Nu ska den befintliga stommen och husets grundläggning förstärkas för att bland annat klara att bära upp de två tillkommande våningarna.

Övervägdes alternativet att riva och bygga helt nytt?

– Nej, det har aldrig varit ett alternativ att riva och bygga nytt.

Projektet beräknas vara klart runt årsskiftet 2021/22.