Det är Boinstitutet som i sin Ungdomsbarometer frågat 3 000 unga i åldern 15–24 om hur man vill bo i framtiden. De flesta, 40 procent, svarade att de helst vill bo i en villa när de etablerat sig på arbetsmarknaden. Att bo i bostadsrätt var de näst vanligaste svaret (31 procent) medan 17 procent svarade hyresrätt.

På frågan om vilken boendeform som de tror är realistiskt blev svaren annorlunda. 29 procent svarade hyresrätt, 27 procent bostadsrätt och 19 procent villa. Samtidigt uppgav mer än hälften att det känns omöjligt att få ett förstahandskontrakt.

– Att en hyresrätt som anses mest realistiskt samtidigt upplevs omöjlig att få, visar hur tuffa villkoren är för unga som inte har föräldrar som kan hjälpa till med bostadslån, säger Moa Andersson, verksamhetsledare på Boinstitutet, i ett pressmeddelande.