På frågan om vad som kan göras för att förbättra kommunikationerna till Uppsala i framtiden, svarar Hannes Morger, vd på transportföretaget MLT, att allt inte handlar om att få fyra spår, utan om att den befintliga tekniken också måste rustas.

– Sedan tror jag att järnvägen måste kompletteras med bra landsvägskommunikationer. Många av våra anställda är mer beroende av bra vägar än fungerande tåg. Så vi har faktiskt inte drabbats av problemen i tågtrafiken, säger Hannes Morger.

Patric Palm, vd på applikationsföretaget Favro, säger att de däremot är mycket beroende av att tågtrafiken fungerar.

– Vi har tappat anställda som bor i Stockholm på grund av problemen i tågtrafiken. Bakgrunden till att vi finns i Uppsala är ju att det är närmare till Arlanda härifrån när tågen fungerar, säger Patric Palm.

Han saknar även möjligheter att arbeta på de svenska tågen.

– I andra länder går det att boka platser så att man kan ha möten på vägen. Men på våra tåg kan man inte ens ta telefonsamtal, utan att utomstående hör, säger Patric Palm.

Istället för att ta tåget till Stockholm eller Uppsala så ordnar Favro nu sina möten online.

– Men det är inte optimalt, de flesta vill ju också ha en mänsklig kontakt ibland.

Både Patric Palm och Hannes Morger tycker att om Uppsala ska vara en tillväxtmotor även i framtiden så krävs modiga beslut i dag.

– 2050 kommer självkörande bilar och bussar på Uppsalas gator vara en självklarhet och då finns nog inget alternativ mot att också bygga en hyperloop mellan Uppsala och Stockholm. Det är dags för politikerna att börja fundera på det redan nu, om vi inte ska komma efter andra regioner i världen, säger Patric Palm.

Hannes Morger anser att det finns stora förutsättningar för Uppsala att utveckla produktiviteten ytterligare.

– Men då krävs kunskap och mod för att hitta lösningar att kunna överbrygga barriärer som nu stoppar utvecklingen, säger Hannes Morger och nämner reningsverket i Uppsala som ett exempel på en barriär.