I oktober börjar startar den nya eftergymnasiala utbildningen till process­tekniker inom Life science-sektorn på Vuxenutbildningen i Östhammars kommun.

Då inleder första omgången på drygt 20 studenter sina två åriga studier på yrkeshögskoleutbildningen som avslutas i maj år 2020 och en andra start sker hösten 2019.

– Vi är väldigt glada över att utbildningen börjar nu och vi har fått positiv respons av de som sökt. Det är både män och kvinnor med olika bakgrunder som uppfyller kriterierna och har kommit in, säger Margaretha Sjöberg Boström som är processledare för Teknikcollege Uppland och anställd av Östhammars kommun.

Utbildningen ska ge goda möjligheter till jobb inom process- eller produktionsindustrin där efterfrågan på kompetent personal är stor redan i dag och förväntas öka de kommande åren.

Utbildningen är även en del av Teknikcollege Uppland som är ett samarbete mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner och drygt 30 företag, varav flera av dem världsledande, samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

– Företagen ropar efter den här kompetensen så de är också förväntansfulla och väldigt involverade. Bland annat ska studenterna ut på tre praktikperioder så de kommer löpande i kontakt med arbetsmarknaden och har en nära koppling till branschen, säger Margaretha Sjöberg Boström.