Elnätet i de stormdrabbade delarna av Uppland ägs av två bolag. Dels av Vattenfall som har en stor andel av kunderna i detta område, men också av Upplands Energi som har eldistributionen i halva Uppsala kommun, och i delar av Heby och Östhammar.

Hur gick det för er under stormen?

– Cirka 20 procent av kunderna i nätområdet drabbades, speciellt i de östra delarna var skadorna stora. Elnätet var på många ställen helt raserat, säger Joacim Eronen, vd på Upplands Energi.

Eldriftledare Kjell Johansson som arbetat på Upplands Energi i 32 år, säger att han aldrig har varit med om så mycket sönderslaget elnät.

– Vi har jobbat stenhårt för att ta oss ur ett mycket besvärligt läge, men sedan 4 januari är vi åter i normalläge, säger Kjell Johansson.

I fredags hade det lokala elbolagets alla kunder fått strömmen tillbaka. Att personalen och bolagets entreprenörer känner till geografin och är vana att arbeta i dessa trakter, är en stor fördel när skador på elnätet ska lokaliseras och repareras. Det handlar också om att snabbt sätta in hela arbetsstyrkan så fort väderläget så tillåter, enligt Joacim Eronen.

– Något annat som gjort det lättare för oss efter stormen är att vi de senaste sex åren har investerat mycket i vårt elnät. Vi har ett elnät som är betydligt mer störningsrobust nu än tidigare, säger Joacim Eronen.

För att vädersäkra elnätet har de bytt ut all gammal blanktråd till ny isolerad tråd. De har även grävt ner högspänningsledningar.

Boende på Sunnanö som UNT intervjuade tidigare i veckan, efterlyste just mer hållbar isolerad tråd i sina ledningar.

Vattenfall som äger elnätet där, svarar att de arbetar med att efterhand vädersäkra och bygga ut sitt elnät i hela Sverige, så även i Uppland.

– Vi satsar cirka 4 000 kronor per kund och år i elnätet och en del av detta är vädersäkring. Det stämmer att den isolerade luftledningen klarar väder och vind bättre, men när det gäller så hårda stormbyar som under Alfrida så hade det inte räckt med isolerad tråd. Det var hela nätstationer i Uppland som slogs sönder under stormen, säger Jenny Hakeberg, kommunikatör på Vattenfall Eldistribution.

Och fortfarande finns en del arbete kvar både för dem och Upplands energis elreparatörer ute i skogarna. Många av de lagningar som gjordes under stormen är provisoriska åtgärder.

– Ja, nu återstår att slutföra arbetet med att få ner träd från ledningar, reparera transformatorstationer, sätta upp stolpar med mera, säger Joacim Eronen.