Pong är en asiatisk kedjerestaurang som sedan tidigare finns på nio platser i Stockholm. Nu etablerar man sig i Uppsala och öppnar vad man väljer att kalla en "flagship-restaurang".

Restaurangen kommer att bli 635 kvadratmeter stor och ha plats för 260 sittande gäster. Under sommaren är planen att ha en uteservering på ytan mellan huset Eldaren och godsmagasinet.

– Vi har tittat på några olika alternativ men velat ha en aktör som har ett starkt varumärke, kedjetillhörighet och kan ta en ganska stor yta. Vi har också velat ha en aktör som tillför något till Uppsalamarknaden, säger Björn Johnson, projektchef hos fastighetsägaren Jernhusen.

LÄS MER: Strid om bygglov till hösta instans

Huset Eldaren, där Region Uppsala sitter sedan en tid tillbaka, har varit omstritt. I korta drag handlar tvisten om att Uppsala kommun hävdar att det saknas bygglov för de ändringar som gjorts i husets bottenvåning. Jernhusen anser att förändringarna ryms inom de bygglov som redan beslutats.

LÄS MER: Flyttar in i omtvistat hus

Mark- och miljödomstolen har prövat ärendet och dömt till Jernhusens fördel. Uppsala kommun överklagade dock domen till mark- och miljööverdomstolen, den högsta instansen för tvister om bygglov. Domstolen har utfärdat prövningstillstånd vilket betyder att man ska granska ärendet.

– Tvisten är anledningen till att lokalen stått tom så länge. Under vintern fick vi besked från kommunen att de tyckte att vi skulle gå vidare med planerna, vilket vi nu har gjort, men tvisten är ännu inte avgjord, säger Björn Johnson.

Hur tänker ni kring att låta en aktör etablera sig trots att ärendet inte är avgjort?

– Det är kommunen som tycker att vi ska gå vidare med det här och vi tycker att det är ganska solklart att vi har rätt i den här frågan, säger Björn Johnson.

Från Uppsala kommuns sida säger man att restaurangetableringen går utanför den tvist som pågår.

– Att det ska vara en restaurang har vi varit överens om hela tiden och vi välkomnar den etableringen. Det striden handlar om är att en betydligt större del av bottenvåningen skulle vara publik. Den publika delen är nu mycket mindre än vad som angavs i bygglovet vilket leder till att en stor del av byggnaden blir väldigt sluten. Konflikten finns kvar, men vi har gett klartecken kring den här restaurangetableringen i mellanperioden, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för byggfrågor.