2013 satte teknik- och byggkonsultföretaget Bjerking i Uppsala målet 400 anställda, vilket beskrivs som en ”magisk gräns” av bolaget. Då var de 250. I augusti nåddes målet.

– Vi har jobbat väldigt målmedvetet och dessutom har vi haft hjälp av en väldigt god marknad, säger Anders Wärefors, vd på Bjerking.

Han tror att en del av deras rekry­teringsframgång beror på att bolaget ägs av medarbetarna till 100 procent. Efter sex månaders anställning får man möjlighet att bli delägare. Ingen anställd äger mer än fem procent.

Artikelbild

| Bjerkings vd Anders Wärefors tror på ytterligare drygt 100 medarbetare inom tre år.?

– Det ger en speciell företagskänsla, man blir mer delaktig och alla engagerar sig lite extra när vi rekryterar. Det präglar vårt företag och gör att folk också stannar kvar.

Personalen är i fokus på fredag morgon när UNT är i Bjerkings lokaler. Lunchrummet fylls snabbt när det är dags för fredagsfika och på skärmar visas Stockholmskontoret, allt för att skapa en enad känsla mellan kontoren och samköra informationen.

Anders Wärefors började på Bjerking 1984 och är själv ett exempel på att det går att vidareutveckla sig inom bolaget.

– Vi har som många andra bolag kompetensförsörjning som en av våra stora utmaningar, men har ändå lyckats tack vare en lägre personalomsättning.

Artikelbild

| Niklas Invall, Tarannom Westling, och Karine Khodagholi jobbar på anläggningsenheten. På fem är har företaget växt med 150 anställda.

Vid nya rekryteringar använder de sig inte av platsannonser i print längre. Snarare traditionell headhunting och att närvaro på arbetsmarknadsdagar och som ett alternativ för praktikanter på universitet och högskolor.

– Vi använder oss också mer och mer av Linkedin i dag, berättar Yvonne Ronnerfors, kommunikationschef på Bjerking.

Artikelbild

| Anställd nummer 400 hos Bjerking blev Martina Pettersson som jobbar med omgivningskontroll från Stockholmskontoret. Hon har nu fått ytterligare nio nya kollegor.

En person på hr-avdelningen jobbar fokuserat för att knyta nyanlända till varje kompetensområde inom bolaget.

– Det är en viktig fråga för oss och vi har lyckats få väldigt många nationaliteter här, vilket berikar företaget mycket, säger Anders Wärefors.

När han började för drygt 30 år sedan var de 70–80 medarbetare, alla i Uppsala. Nu finns drygt hälften av alla 409 anställda i Uppsala, hälften i Stockholm.

Rätt rekryteringar är helt avgörande för ett företags tillväxt. Vår globala, uppkopplade värld innebär utmaningar – men också mängder av möjligheter.

Detta ser Jonas Pertoft, strategisk rådgivare på kommunikationsbyrån Södra tornet i Uppsala, tydligt:

– I dag måste företag lyfta sig till en ny nivå och sticka ut för att locka rätt kompetens.

När Södra tornet hjälper sina kunder vid rekrytering gör de en klassisk, första behovsanalys och ser vilka utmaningar bolaget har när det gäller rekrytering.

– Som med all kommunikation måste mottagarna överhuvudtaget nås av budskapet. Där konkurrerar bolagen bland miljoner budskap. Ibland kan det exempelvis vara bättre att ringa upp möjliga kandidater än att annonsera dyrt och brett.

Jonas Pertoft tycker också att fler företag bör använda sig av digitala kanaler för att nå tänkbara anställda, som Linkedin eller Facebook, och smalna av annonseringen i form av geografi, tidigare anställningar eller ålder.

– Det är så mycket mer effektivt än att försöka nå alla. I dag är många bolag tyvärr väldigt passiva vid rekrytering, de kanske lägger ut en platsannons och håller sedan tummarna på många sökande. Det går inte när vi i dag har arbetstagarnas marknad i stället för arbetsgivarnas.

Employer branding – alltså hur ditt företag uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda – är viktigt. Och här börjar företag bli mer och mer innovativa för att lyckas.

Jonas Pertoft tar upp en av Södra tornets kunder som exempel – Sandvik Coromant i Gimo. Gimoverken är en av länets två största privata arbetsgivare med 1 450 anställda och i sin jakt på kompetent personal startades 2007 friskolan Wilhelm Haglunds gymnasium för att på den vägen rekrytera.

– Det är vågat. De har en världsledande high tech-produktion, men folk känner ändå inte till dem så mycket som de borde göra. Kör du 288:an förbi Gimo ser du mest en gul tegelvägg. Som anställd där har du fantastiska förmåner, men folk vet inte om det. Där jobbar vi nu med olika åtgärder för att folk ska känna “wow!” när de är på plats, åker förbi eller hör om Sandvik.

Södra tornet tittar bland annat på inredningen som är en viktig pusselbit för att skapa rätt känsla hos arbetsgivare.

– Om besökare väljer att ta en selfie i dina lokaler, kanske bredvid något häftigt konstverk eller produktion för att dela det med andra – då har ni lyckats, säger Jonas Pertoft.

Nästa tillväxtmål för Bjerking är satt: 2021 vill de vara 520 medarbetare och omsätta 700 miljoner kronor. I dag ligger de på 500 miljoner i omsättning.

– För att nå dit krävs det nya kompetenser eftersom samhällsprojekten vi jobbar med blir mer och mer komplexa., säger Anders Wärefors.