Ywonne Bölja och Mona Cunningham jobbar på Almi i Uppsala och upplevde att företag i regionen har svårt att växa eftersom de inte hittar rätt kompetens och nya medarbetare medan studenter på universiteten har svårt att få praktisk erfarenhet och hitta ingångar till jobb. Då började de diskutera och fundera vad som konkret kunde göras åt problemet.

– I vår region finns ett spännande näringsliv och en akademi i framkant. Trots det har företagen svårt att hitta kompetens och nya medarbetare, och universitetens studenter har svårt att hitta ingångar till företagen. Det är också en utmaning att få studenterna att stanna kvar i regionen efter avslutade studier då de ofta saknar kännedom om regionens spännande näringsliv, säger Mona Cunningham.

Tillsammans utvecklade de modellen Sync som går ut på att föra ihop etablerade företag med tillväxtpotential som letar efter anställningsbar kompetens och studenter på universitet och högskolor i Uppsala som söker praktik eller vill komma i kontakt med näringslivet. Målen med Sync är att företagen ska få nya infallsvinklar och komma i kontakt med studenter som har aktuell kompetens medan studenterna får nya ingångar till arbetsmarknaden.

– Vi kände att vi ville köra igång ganska snabbt och att det borde bli lite verkstad i stället för längre planering och research. Det har varit lite ”learning by doing” medan vi använt oss av modellen men vi har fått väldigt positiv respons från alla parter, säger Ywonne Bölja.

Arbetet med modellen inleddes i våras genom möten med universiteten och event tillsammans med företag. Mona och Ywonnes förhoppningar är att modellen leder till att fler studenter stannar i Uppsala och att regionens företag kan växa.

– Vi tror stenhårt på det mänskliga mötet och tycker att det är nödvändigt. Det behövs mycket mer än ett cv för att företag och studenter ska matcha. Man ska ta ett helhetsgrepp, till exempel kan någons bakgrund eller erfarenhet bli en tillgång om det upptäcks och används på rätt sätt, säger Ywonne Bölja.

Duon har fullt upp med modellen och arbetar med Sync vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter som rådgivare respektive marknadsansvarig. Under hösten kommer flera evenemang att anordnas och i november arrangeras en tillväxtmatchning där företag och studenter sitter ned och lär känna varandra och skapar nätverk och nya möjligheter.

– Vi hoppas få till en bättre samverkan och kunskapsöverföring mellan näringslivet och akademin i Uppsala så att tillväxten i regionen ökar. Det händer något när dessa två parter möts och kunskap utbyts som förhoppningsvis leder till positiv utveckling och en ökad tillväxtkurva i regionen säger Mona Cunningham.