Insändare Svar på Inger Millbergs insändare 1/3

Inger Millberg skriver om problemet med långa vänte­tider på akuten vid Akademiska sjukhuset kopplat till bristfällig läkarbemanning samt tillgången på lediga vårdplatser.

Det är alltid beklagligt när patienter upplever frustration över långa väntetider och fördröjd vård. Vi är medvetna om problemet och arbetar på flera håll för att påskynda handläggningen, ta beslut om utredning, inläggning eller hänvisning till annan vårdinstans.

LÄS MER: Akutmottagningen är en vårdinrättning i kris

Enligt skribenten gör akutmottagningens sjuksköterskor och undersköterskor ett bra jobb, vilket känns positivt. Däremot motsvarade inte läkarna de förväntningar och behov som önskats. Hon uttrycker att ett problem är att jourläkarna inte har sin grundanställning på akutmottagningen.

En ökad tillgänglighet är viktig för patienter och personal. Hög kompetens och ständig närvaro av specialistläkare som själva kan utföra olika akuta undersökningar, kan bland mycket annat minska väntan för många patienter.

Dessbättre är läkarbemanningen på akuten på väg att förändras genom den utbildningssatsning som sedan 2016 görs på specialutbildade läkare i akutsjukvård. I dag har akuten nio akutläkare och ambitionen är att vi under 2018 ska ha 15 fast anställda akutläkare.

Akademiska sjukhusets målmedvetna och strategiska satsning på akutläkare är ett av flera initiativ för att minska väntetider.

Ett annat exempel är att tre nya vårdavdelningar öppnats sedan 2015 i syfte att förbättra flödet från akutmottagningen. Det har även öppnats en tillfällig avdelning för att snabbare kunna ta emot patienter under influensasäsongen.

Vi vill understryka att vissa tillstånd/sjukdomar är komplexa och tar tid att utreda, med röntgen, blodprov etc. Söktrycket är stundtals hårt på akutmottagningen och medicinska bedömningar avgör alltid vilka patienter som prioriteras först.