Insändare I samma veva som Socialstyrelsen rapporterar att demensvården kraftigt har försämrats de senaste fyra åren, tänker politiker och tjänstemän i Uppsala kommun spara in på ett demensboende som har just det som forskning visar behövs.

Hela personalen på demensboendet Ebbagården har genomgått Silviahemmets utbildning (drottning Silvias utbildningssatsning på vård av dementa personer), en utbildning med stöd från alzheimerfonden. Ebba­gården kan därför ge särdeles god vård och omsorg till de boende, som i många fall har såväl demens som stora fysiska omsorgsbehov.

Varje dag ges de boende möjligheter att delta i olika varierade aktiviteter och får god hemlagad mat med allt vad det innebär i upplevelse av dofter och smak. Måltiden är något som forskning visar är viktigt för livskvaliteten för äldre och inte minst för dementa personer. Dementa blir lätt undernärda och särskild kunskap om måltidsmiljön för dementa spelar roll.

UNT rapporterar 6/3 att Uppsala kommun nu kraftigt sänker ersättningen till Diakonistiftelsen Samariterhemmet som driver boendet till den 1 april när avtalet löper ut. Uppsala kommun väljer att neka en längre tidsfrist för att parterna ska kunna hitta en lösning. Att flytta och förändra förutsättningarna för sköra människor som är dementa, och dessutom med kort varsel, är minst sagt upprörande!

Att rasera en verksamhet av hög kvalitet likaså. Anhöriga kommer nu gå med stark oro för hur det ska bli för make/maka/mamma/pappa/annan anhörig efter den 1 april. Det är lätt att slå sönder en välfungerande verksamhet, medan det tar lång tid att bygga upp igen. Särskilt när de ekonomiska förutsättningarna saknas. Människor som arbetar inom vård och omsorg med särskild kunskap, till exempel om dementa, är dessutom inte utbytbara brickor. Helheten är större än delarna, det vill säga splittras en välfungerande kunnig personalgrupp blir individerna, var för sig, inte samma som gruppen.

Det är ett slöseri med skatte­pengar att förstöra precis sådan verksamhet som Socialstyrelsen menar behövs för demenssjuka. Vi har ett gott exempel på ett demensboende i Uppsala – värna det!

Ni politiker som röstat för denna besparing, har ni varit på studiebesök på boendet? Jag vädjar till ansvariga i kommunen att ompröva saken!