Insändare Hur är det möjligt att SJ bara kan ställa in 4 dagliga avgångar på sträckan Stockholm-Falun?

Vi som arbetspendlar med SJ är luttrade. Tågen ställs in av all möjliga orsaker som signalfel, växelfel, spårfel och personalbyte etc. Men nu har SJ bestämt att våra tåg har fordonsfel vecka efter vecka utan att man sätter in ersättningstrafik i form av bussar eller taxi. I dagsläget är våra tåg inställda fram till den 22 mars men det finns ingen garanti för att tågen börjar gå då eftersom SJ har valt att ställa in tågen vecka efter vecka den senaste månaden. Att det ska ta flera veckor (månader) i anspråk för att laga tågen verkar högst osannolikt. Det verkar snarast som vår tågsträcka har lägst prioritet då man väljer att ställa in just våra tåg.

Idag tvingades jag stanna hemma från jobbet när man ställt in avgången som jag skulle rest med och det har nu varit samma sak vecka efter vecka. Det är nu 4 timmar mellan vissa avgångar och SJ anser att de är närliggande avgångar som vi ska boka. SJ påstår att man inte sätter in ersättningstrafik eftersom.” De avgångar vi inte lagt in ersättningsbuss eller taxi så har det funnits andra närliggande tågavgångar som man har blivit hänvisad till istället, detta för att de som reser kommer fram till sin slutstation snabbare.” Detta har jag svårt att förstå. Om det står en buss och väntar när tåget ska avgå enligt tidtabell så måste vi komma hem tidigare från jobbet än att vi vänta exempelvis 2 timmar på stationen för att sedan ta nästa tåg?!

Man köper en pendlarbiljett och bokar sina resor i god tid och planerar arbete och fritid i tron att tågen ska gå och om de inte gör det att det då finns det bussar eller taxi som ersätter de inställda tågen. Men så är inte fallet! När nu SJ ställer in tågen vecka efter vecka (månad efter månad kan man nu börja misstänka att det är ett nytt sätt för SJ att tjäna pengar då man inte sätter in ersättningstrafik. Det är inte konstigt att tågen går sönder när de är så gamla och borde tagits ur trafik för länge sedan. När jag började arbetspendla så körde man med X2000 som tåg 12. Efter en tid satte man in gamla tåg (som nu gått sönder?) eftersom vårt tåg behövdes bättre på andra sträckor enligt SJ. Jag har ingen glädje av att få några kronor tillbaka i ersättning av SJ då man ställt in mitt tåg och jag inte kan resa som planerat!

Att tro att man ska kunna gå på bio, äta middag med familjen eller gå till tandläkaren när man reser med SJ är en utopi.

Vi förutsätter nu att ni sätter in ersättningstrafik på sträckan!