Insändare Demonstrera på fredag, för mänsklighetens framtid. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser ökar för varje år. Jorden har snart upphettats 2 grader. I Indien på sommaren smälte asfalten och folk dog av sjukdomar och vattenbrist i sömnen. Varje sommar hotas städer av bränder i till exempel Australien och Grekland.

I stora städer som Beijing gör smogen så att man inte kan vistas utomhus, utan att allvarligt riskera sin hälsa. Varje år blir det allt värre, och parisavtalet uppnås inte. Ingen tar ansvar. Men med skolstrejker sätter skolungdomar press på politiker att följa avtalen, och ge dem och framtida generationer en framtid.

Denna fredag, 15 mars, är det en global klimatstrejk, som också äger rum i Uppsala. Ta ditt ansvar och demonstrera.