Insändare Jag vill härmed kommentera Mohamad Hassans påståenden i artikeln ”Regler för bidrag stramas upp”. Jag håller inte riktigt med påståendet att föräldrar som har beviljats bistånd till fritidsaktiviteter kan missa se det utbetalade beloppet.

Beviljat ekonomiskt bistånd grundar sig alltid på en ansökan. I detta fall har föräldrar ansökt om bistånd till ett ändamål till exempel inköp av cykel, skridskor och så vidare och den ansökan handläggs alltid utifrån behovet. Individuella bedömningar ska alltid göras och har alltid gjorts på försörjningsstöd i Uppsala kommun.

Vidare skulle jag vilja påstå att det är inte uppstramningarna som öppnar portarna till arbete för våra medmänniskor.

Att strama upp ännu mer för en ensamstående förälder beroende av försörjningsstöd ger inte större möjligheter till arbete. När uppstramningsåtgärder läggs fram och presenteras saknar jag information om de risk- och konsekvensanalyser som nämnden har gjort!