Insändare Svar på Lennart Lindgrens och Maria Wolters insändare om Diakonistiftelsen/Ebbagården

Äldrenämnden adresserade för åtta månader sedan en så kallad ”prissänkning” för de utförare som har upphandlats genom LOV (Lagen om valfrihet).

Bakgrunden till det beslutet var att utförare av vård och omsorg (vård- och omsorgsboenden) som har upphandlats genom LOV tidigare har fått en högre ersättning än andra vård- och omsorgsboenden. En av dessa är Diakonistiftelsen, som driver Ebbagården i Uppsala.

LÄS MER: Dumt att inte värna om Ebbagården

De utförare av vård och omsorg som i stället har upphandlats genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) har tidigare däremot fått en lägre ekonomisk ersättning av kommunen. Det var en orättvis situation som vi från äldrenämndens sida nu ändrar på.

Det betyder inte att Ebbagården gör ett dåligt arbete – utan att en utförare av omsorg inte ska få mer pengar än andra utan att ha högre krav på sin verksamhet.

För mig är det viktigt att Uppsala har en stark välfärd som finns där när våra äldre behöver den. Som äldrenämndens ordförande är mitt uppdrag att se till att Uppsalas äldre får en äldreomsorg av hög kvalitet – oavsett om den är i privat eller kommunal regi.

LÄS MER: Situationen är inte rättvis

I Socialstyrelsens äldreguide finns för den som är intresserad information och jämförelser mellan olika hemtjänstverksamheter och boenden i hela Sverige. Men mitt och min nämnds uppdrag är också att ta ansvar för att Uppsalabornas skattepengar används på ett ansvarsfullt och bra sätt. Därför är det inte mer än rimligt att vi ser till att skapa en mer rättvis situation mellan våra olika vård- och omsorgsboenden i Uppsala.