Insändare Replik på insändare från Åke Eriksson i UNT 11 april 2019

Jag vill börja med att säga tack till Åke Eriksson som i sin insändare i UNT den 11 april lyfter fram viktiga råd kring brandsäkerhet i hemmet! Det kan inte nog understrykas vikten av att man kontrollerar brandskyddet och inte minst att man brandövar hemma tillsammans med sin familj, så att alla vet hur de ska agera och var de ska återsamlas om det värsta inträffar. Det händer tyvärr att till exempel föräldrar förolyckas i bränder när de går tillbaka in i hus för att leta efter barn som redan tagit sig ut. Att se över brandskydd och att brandöva hemma, har varit huvudbudskapen i Länsförsäkringar Uppsalas informationskampanjer inför advent de senaste två åren.

Vår senaste reklamfilm som Åke Eriksson lyfter i sin insändare, syftar naturligtvis inte till att vilseleda eller skoja bort en så livsviktig fråga som brandsäkerhet. Vi beklagar om den har uppfattats så. Filmen är ett avsnitt i en längre reklamserie, där vi på ett lättsamt sätt vill lyfta vikten av trygghet för både din ekonomi, ditt hem och dina ägodelar i livets alla skeden. Med den udda placeringen av brandsläckaren och huvudpersonens kanske oväntade förklaring, vill vi fånga tittarnas uppmärksamhet, en uppmärksamhet vi vill ha för att berätta om hur viktigt det är att förebygga bränder.

Enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) kan en annan färg än röd fungera på en brandsläckare i ett hem där familjemedlemmar förväntas veta var brandsläckaren är placerad. I annan miljö ska den vara röd för att den ska vara lätt att hitta, precis som Åke Eriksson påpekar.