Från säsongen 2020/2021 slutar Helsingborgs konserthus att flyga in artister. I stället ska konserthuset och stadens symfoniorkester prioritera solister och dirigenter som tar sig till Helsingborg med andra färdmedel. Beslutet är fattat av miljöskäl enligt konserthuschefen Fredrik Österling.

– Vi är övertygade om att det finns tillräckligt med kompetenta musiker och artister på tåg-, buss- och båtavstånd, säger han i ett pressmeddelande.

Lena Åberg Frisk anser att Helsingborgs och Uppsalas konserthus inte är jämförbara eftersom basen för Helsingborgs konserthus är en fast symfoniorkester.

– Vi har ju inga anställda artister i huset utan alla de cirka 130 publika evenemang som vi arrangerar ska göras av folk utifrån. De artister som flygs in från länder långt bort är trots allt få. UKK har också vidtagit åtgärder och tagit fram planer för att minimera vår påverkan på klimat och miljö. Vi reser väldigt sällan till mässor och konferenser utan håller oss uppdaterade inom kultur- och musiklivet på andra sätt, säger hon.

UKK är Svanenmärkt sedan flera år och anlitar exempelvis enbart Svanenmärkta tryckerier. Allt avfall sopsorteras, restaurangens lunchrätter har angivna växthusgasutsläpp och nyligen har en helgrön lördagsbrunch börjat serveras. Dessutom har det kommunalt helägda bolaget med drygt 60 anställda enbart en firmabil.

Lena Åberg Frisk välkomnar Helsingborgs konserthus beslut som enligt henne ligger i tiden och är logiskt med tanke på förutsättningarna där. Hon tror inte att "flygförbudet" kommer att innebära en kvalitetssänkning.

– De har ju redan orkestern på plats. Deras inriktning är västerländsk konstmusik med gott om skickliga gästdirigenter och -solister på nära håll, säger hon

För UKK skulle ett sådant beslut däremot innebära problem, menar hon.

– Det skulle leda till att vi i princip enbart skulle kunna arrangera konserter med europeiska artister. Det vore skevt och olyckligt. Exempelvis skulle festivalen Curious Classics, som vi startade hösten 2018, inte gå att genomföra om ett strikt flygförbud införs.

Uppsala Kammarorkester, stadens största professionella orkester, arrangerar konserter ett tiotal gånger per spelår – ofta med utländska gästsolister och -dirigenter. Orkesterchefen Mona Gunnarsson meddelar i ett mejl till UNT att kammarorkestern inte tagit ställning i flygfrågan.