Varför skämta just om knark?

– Det är ett roligt och kontroversiellt ämne som är väldigt stort och dessutom alltid aktuellt. Man får tycka vad man vill, men faktum är att det just nu sveper en legaliseringsvåg över världen. Samtidigt finns det många motståndare som inte vill att knark ska bli lagligt. Dessutom handlar det om så många olika saker, dels om politik men också om brottslighet och om missbruk och folkhälsa.

Ni bjuder in både forskare och komiker?

– Ja, det är en del av projektet "Oslipat pratar om..." som vi gör i samarbete med Jenny Björkman på Riksbankens Jubileumsfond. Det finns mycket intressant forskning i ämnet som vi vill ska nå ut. Knark är ett ämne som är relevant för forskarna och tacksamt för komikerna. Tanken är att det ska bli en rolig men också en lärorik kväll.

Vilka har ni bjudit in?

– Vi har bjudit in komikerna Ahmed Berhan, Sandra Ilar, Elinor Svensson, Armann Rheinsson och Marcus Johansson. Vi har också bjudit in forskarna Johan Edman, docent i historia som arbetar på kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet, och Lena Eriksson, doktor i historia som är verksam vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms Universitet

Kommer publiken att ta illa upp?

– Nej, inte så länge man har ett öppet sinne och är villig att diskutera ämnet. Både forskarna och komikerna är objektiva. De är varken för eller emot, utan ser på saken från båda håll.