Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet får stiftelsen Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris för personer som på ett kreativt sätt sprider forskning till allmänheten.

"Årets pristagare når en bred publik genom att knyta aktuella händelser till eviga moraliska frågor", skriver juryn bland annat i sin motivering.

Schultz är den förste som tilldelas det nyinstiftade priset på 100 000 kronor. Det delas ut under öppningen av Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 10 maj.