Det tillhör kutym att ledarsidan inte uttrycker sig i ett viktigt ämne utan att veta mer om detaljerna, vilket skedde häromveckan (8/10, "Är liberalism vatten värt i Uppsala?") gällande utformningen av den nya VA-taxan som debatterades i fullmäktige den 7 oktober. När ett förslag läggs fram i fullmäktige har det redan i tidigare skeden genomgått flera omgångar av förhandlingar. Pennans makt har utövats långt innan en ledamot väljer att gå upp i talarstolen.

 

I ett gemensamt styre finns ofta en bestämd fördelning av arbetsuppgifter och politikområden. Exempelvis företräds skolpolitiken av Helena Hedman Skoglund som också tar debatten för Mittenstyret i kommunfullmäktige. Liberalerna ingår i ett samarbete där vi arbetat fram förslaget till en ny VA-taxa tillsammans med våra kollegor i Mittenstyret.

 

Vi agerade i tidigt skede så att förslaget utformades med en större rörlig del, 50 procent fast och 50 procent rörlig, jämfört med det ursprungliga förslaget. Genom vårt inflytande är det fortfarande möjligt för en enskild förbrukare att påverka sin vattenräkning med en lägre konsumtion. Precis som med fjärr- och elnätet betalar man fasta kostnader för sig och förbrukning för sig. Systemet måste vara marknadsekonomiskt hållbart och varje del ska stå för sina egna kostnader. Liberalernas fullmäktigegrupp hade ett särskilt möte för att diskutera just denna fråga och vi landade i att det nya förslaget till VA-taxan är möjlig - trots sina brister.

 

Ledarsidan försöker jämföra tidigare verksamhetsår med kommande, vilket är fel. Uppsala är en tillväxtkommun som inom kort kommer ha fyrspår och 50 000 nya bostäder. Branschorganisationen Svenskt Vatten har flaggat för investeringsbehov av infrastrukturen. UVA måste möta den enorma utveckling som kommer ske inom de närmsta åren då organisationen får högre kostnader och fler anställda. Däremot är det självklart att vi ska följa upp bolagens effektiviseringskrav på samma sätt som i nämnderna då verksamheter måste motivera sina rekryteringar.

 

Mohamad Hassan (L), kommunalråd

Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd

 

Svar: 

Ska icke-frihetliga S och MP företräda mittenstyrets monopolpolitik? Vill L ha beröm för att de ”bara” höjer kostnaderna med över 60 procent, jämfört med S och MP? För de som tänkt bo i Uppsala bådar det inte gott.

Vad som är ”marknadsekonomiskt hållbart” avgör marknaden, inte gruppmöten. Det tillhör liberal kutym att prioritera sådant. L-protesten mot den inriktningen på ledarsidan kan liberala väljare snarast läsa som en ideologisk epitaf.

Gustav Juntti, ledarskribent