Årets skogsbarometer från LRF Konsult presenterades på torsdagen och den har en positiv anda. Skogsägarna tror på en framtid för skogen med ökad lönsamhet och ökad efterfrågan på trävaror.

Lönsamheten i skogen ökade under 2017 vilket hänger ihop med den globala konjunkturen. Ett ökat byggande av bland annat bostäder medför ökad efterfrågan på trävaror och en växande befolkning gör även att efterfrågan på mjukt papper ökar.

En tydlig trend i årets barometer är att skogsägarna gärna köper till mer mark för att utöka sina befintliga arealer. I Svealand brukar var femte skogsägare mer än 100 hektar.

Sex av tio skogsägare uppger att de skulle investera i mer skog om de fick en miljon kronor att disponera. Ägandet av skogsmark ses som säker och långsiktig investering. 54 procent av skogsägarna i Svealand tror på stigande priser på sågtimmer de närmaste tre åren och 33 procent tror på stigande priser för massaved.

Skogsägarna tror även att priset på skogsfastigheter nu kommer att öka. I Svealand tror 65 procent att priserna stiger de närmaste åren, en ökning med nio procent jämfört med 2016.

– Vi upplever en ökad efterfrågan på skogsfastigheter i Enköpingsområdet och vi ser att de mjuka värdena i att äga en skogsfastighet får allt större kraft, säger Jennie Forsvik på LRF Konsult i Enköping och fastighetsmäklare Fredrika Hovberg.

Medelålders stockholmare är en målgrupp där efterfrågan på fastigheterna är extra stor.

Ungefär hälften av de tillfrågade skogsägarna anser att det viktigaste är långsiktiga investeringar och en löpande god avkastning av skogen. Men mång anser även att känslan i att äga en skog är det som betyder mest (37 procent i Svealand). Rekreation och jakt är också viktiga faktorer.

Ägarskifte är att vänta på många skogsfastigheter framöver då skogsägare generellt är en åldrande grupp. Av de som deltog i undersökningen var åtta av tio över 50 år och mer än hälften över 65 år. 71 procent uppger dock att de inte planerar för ett ägarskifte den närmsta tiden. 70 procent av skogsägarna i Svealand har heller inga lån på sina skogsfastigheter.

Skogsbarometern är en årlig intervjuundersökning bland landets skogsägare som görs i samarbete mellan LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. Undersökningen belyser skogsägarnas syn på marknaden samt deras förväntningar på konjunkturen.