Det skriver Göran Hedman, ordförande i Sparbankens styrelse och också ordförande i branschorganisationen Sparbankernas Riksförbund, till EP.

Han var med på torsdagens ovanligt stormiga bolagsstämma dagen efter polisrazzian på Swedbanks huvudkontor och efter uppgifterna om misstankar om såväl penningtvätt som grovt svindleri, och om att vd Birgitte Bonnesen fått sparken med 21 miljoner kronor i avgångsvederlag.

Göran Hedman kommenterar inte stämman eller att ansvarsfrihet beviljades Swedbanks styrelse men inte Bonnesen, men har en kommentar till Swedbanks branta kursfall under de senaste månaderna, ett fall som fortsatte med flera procentenheter då handeln med aktien återupptogs på torsdagseftermiddagen efter att ha varit stängd på Stockholmsbörsen under dagen.

Artikelbild

| Göran HEdman, tidigare vd för Sparbanken i Enköping, nu ordförande i styrelsen och också ordförande i Sparbankernas Riksförbund.

– Sparbanken i Enköpings aktieinnehav i Swedbank är långsiktigt och värdet på aktier varierar över tiden och förlust eller vinst uppstår inte förrän vid försäljning av aktierna, skriver Göran Hedman.

Han poängterar att Sparbanken har säte och huvudkontor i Enköping, ett eget banktillstånd sedan 1835, egen resultat- och balansräkning och egen finansiering via inlåning från de egna kunderna.

– Värdet på Sparbankens aktiepost i Swedbank AB påverkar inte vår möjlighet att driva bankens verksamhet för våra kunders bästa, skriver Göran Hedman.

Att förtroendet för Swedbank sviktar påverkar ändå indirekt Sparbanken:

– Men det har påbörjats en rad utredningar och analyser som vi hoppas kan reda ut vad som skett.