Leona Malmberg Åsing är ledamot och Henry Persson suppleant i styrelsen för bostadsrättsföreningen Nya Hettemarkshuset. De är bestörta över att miljö- och byggnadsnämnden givit bygglov för huset och för omvandlingen av gräsplanen norr om Hettemarkshuset till parkeringsplatser.

Föreningen överklagade också ett tidigare bygglov med nästan identiskt innehåll som gavs 2018, men fick då inte gehör varken av länsstyrelsen eller i mark- och miljödomstolen.

– Det kan vara svårt att vinna ett sådant här överklagande, men vi måste i varje fall visa vad vi tycker om beslutet, säger Henry Persson.

Artikelbild

| Leona Malmberg Åsing visar detaljplanens "trädgård till bostäderna", Henry Persson på bygglovets "lek".

Leona Malmberg Åsing tycker att det är extra tråkigt att föreningen inte får lämna synpunkter på förslag som kommer att påverka medlemmarnas boenden:

– Motiveringen till att bygglov ges och till att överklaganden avslås är att det inte strider mot detaljplan. Men när detaljplanen antogs 2013 bestod styrelsen som då fick yttra sig av personer som inte var boende i huset, säger hon.

De beskriver det nya hus som fått bygglov som ”en mörk plåtkoloss”, och att det inte passar in i området.

Men det är inte bara de 34 bostadsrättsägarna på Hettemarkshusets översta våningsplan som kommer att påverkas när det nya åtta-våningshuset kommer på plats. Det gäller också Entréskolan som hyr lokaler i Hettemarkshusets nedre plan. Inte minst kommer skolgården att påverkas.

Artikelbild

| Detaljplan från 2013 och bygglov från april 2019, "trädgård till bostäder" har blivit "lek".

– När vi fick höra om de första planerna på en ny byggnad var vår första tanke att det inte var bra, men om man ska se det positivt så blir skolgården mera skyddad, och också mindre utsatt för stark sol, säger Entréskolans rektor Heidi Jansson.

Förra året fick hon och personalen besked från sin hyresvärd att byggplanerna ”lagts på is”, och att en ny ansökan nu lämnats in och godkänts hade enligt Heidi Jansson överraskat också Entréskolans koncern-vd.

Artikelbild

| Entréskolans skolgård skymtar till höger, det nya huset ska byggas i bortre änden fastigheten söder om Hettemarkshuset, här sett från Vårfrugatan.

Den detaljplan som miljö- och byggnadsnämnden och överklagandeinstanser hänvisar till antogs 2013 och ersatte en plan som antogs 2012. Förändringen initierades av fastighetsägaren och Entréskolan och gjorde det möjligt att starta skolan i Hettemarkshuset som är en så kallad tredimensionell fastighet.

– Vi förstår inte hur politikerna tänker när det ger ett sånt här bygglov, och en ändring av detaljplanen vore på sin plats. Genomförandetiden för den som antogs 2013 var fem år så det är också vad vi hoppas på, säger samstämmigt Leona Malmberg Åsing och Henry Persson.