– Det är en enorm lättnad, vi har ett normalår skördemässigt hittills, säger Per Nilsson vid Esplunda lantbruk i Bred väster om Enköping och låter glad på rösten när EP når honom på telefon.

Som många andra gårdar i trakten är Esplunda lantbruk nästan klara med den första vallskörden. Regnet och värmen satte fart på växandet och när det väl kom igång gick det snabbt.

– Det ser bra ut, över medel. Vi har en del äldre vallar och generellt ger de lägre avkastning. Men det senaste regnet räddade tillväxten och sedan vårbruket i slutet av april har vi fått omkring 95 millimeter regn, säger Per.

Artikelbild

| ”Vallskörden är lite senare än normalt, drygt en vecka. Men den växte fort när värmen kom, det bara small till” säger Peter Berglund vid Esplunda lantbruk.

Att maj var sval har tillsammans med nederbörden senare under månaden gett gynnsamma förhållanden för alla grödor.

– Generellt var vårbruket bra, men torrt. Det såg tufft ut i början av maj och både höst och vårgrödor började backa. Många var oroliga för torka i år igen, säger Per Nilsson.

Vid Esplunda gård fick man under halv skörd i fjol. Alla grödor sammanlagt gav ett tapp på 42 procent mot förväntad skörd.

Foderstater har fått göras om, till de 400 köttdjuren har man bland annat kompenserat bristen på grovfoder med halm kompletterat med kraftfoder. Till grisproduktionen har man fått köpa in foder och foderkostnaderna har ökat med 40 procent.

Artikelbild

| ”Regnet och värmen har gett ett enormt växthusklimat för grödorna” konstaterar Per Nilsson vid Esplunda lantbruk.

– Vi fick jaga halm till suggornas ströbäddar. Vi fick ihop det men halmen var spröd och hade inte samma sugkraft som vanlig halm. Torkan gav många effekter, konstaterar Per Nilsson.

Lagren av foder var i princip slut under våren och de första balarna med vallskörd gick direkt till foder åt djuren.

Artikelbild

| Redan den första valldkörden vid Esplunda gård har gett fler balar än sammanlagt tre skördar under förra årets torka.

Men torkan har trots allt inte bara varit negativ menar Per Nilsson. Den låga nederbördsmängden under vinter innebär att urlakningen av kväve i marken blivit lägre.

– Växterna tog inte upp näring på grund av torkan och det gör att förrådet av kväve ser bra ut i markerna. Då kan vi hålla gödslingen nere, det är jättepositivt.

I Sparrsätra slår Peter Berglund, som jobbar vid Esplunda lantbruk, en vall om 35 hektar åt Andersta gård som man samarbetar med.

Till kvällen räknar han vara klar med hela vallen. Gräset torkar snabbt i värmen och vindarna och troligen ska det strängas och pressas redan under kvällen eller nästa förmiddag.

– Det är en väldigt bra första skörd, vi har fått ihop fler balar på den här skörden än vad vi fick på 3-4 skördar totalt förra året, säger han.

EP följer med i traktorhytten ett var runt vallen där lucern och klöver växer frodigt och grönt.

– Det är en speciell känsla att få klippa sådan här gröda, jämfört med förra året, det är jätteroligt. Tack vare regnet ser återväxten skaplig ut, så vi har gott hopp om en bra andraskörd, säger Peter Berglund.