Christian Ekholm, företagsrådgivare skog och lantbruk på Sparbanken i Enköping, upplever att läget för närvarande är relativt lugnt men att man kommer att se konsekvenserna av torkan längre fram, kanske nästa vår.

– Vi följer utvecklingen, vi har örat mot marken och är väl införstådda i läget. Vårt budskap är att man ska vara ute i god tid och prata med oss om ett bra upplägg för den framtida ekonomin, säger han.

Även om alla lantbruk är påverkade är det djurbönderna som har det värst menar han. Jakten på foder är tuff och transporterna för att hämta foder och halm är långa.

Artikelbild

| "Vårt budskap är att man ska vara ute i god tid och prata med oss om ett bra upplägg för den framtida ekonomin" säger Christian Ekholm vid Sparbanken i Enköping.

– Spannmålsskörden är också betydligt lägre i år, kanske 50-60 procent mot ett normalt år. Många är redan igång och planerar nästa säsong. Gödningen levereras nu men hur blir det när man ska betala den?

För företag med ekonomiska problem rekommenderar banken i första hand att amorteringar på lån stoppas.

– Det gäller alla lån, även maskinlån och där hoppas vi att maskinleverantörerna drar sitt strå till stacken. Räcker inte det får man titta kompletterande lån eller utökad rörelsekredit.

I nuläget ser han inte några befarade konkurser i Enköpingstrakten.

Artikelbild

| "Vi märker oron bland våra kunder, vissa lantbrukare har ett jättejobbigt år" säger Jennie Forsvik på LRF Konsult.

– Det är min känsla, men det finns de som har det kärvare än andra och i landet kommer det definitivt att bli konkurser. Men jag hoppas att det inte ska bli så illa här, säger Christian Ekholm.

En del banker avsätter pengar specifikt för lantbruken och den kris som kan komma. Vid Sparbanken i Enköping jobbar man med andra lösningar.

– Vi går inte ut med extra pengar i det här skedet. Men vi är beredda och jobbar med individuella lösningar. Vi vill ha någon form av motprestation, en plan för hur man ska betala tillbaka eventuella lån, säger Christian Ekholm.

Vid LRF Konsult förbereder man sig för ett ökat behov av rådgivning efter sommarens torka och bränder.

– Vi märker oron bland våra kunder och det är mer kontakter med handläggarna. Vissa lantbrukare har ett jättejobbigt år, säger Jennie Forsvik, kontorschef vid LRF Konsult i Enköping.

Än kan man inte säga så mycket om utfallet av sommarens torka och bränder men inom de närmaste månaderna kommer omfattningen av de ekonomiska effekterna troligen att märkas.

– Nu går vi ut via mejl och telefon till kunderna för att höra hur läget är och om de behöver vårt stöd. Vi ser att de negativa effekterna snabbare drabbar djurbönderna, med foderbrist och långa slaktköer. Men spannmålsbönderna som skrivit avtal och bundit upp sig för längre tid kan få problem. Det kan bli frågan om kontraktsbrott mot uppköparen om de inte levererar den mängd eller kvalitet som sagts, säger Jennie Forsvik som tror att man kommer att se stora konsekvenser efter boksluten vid årsskiftet.