Det var en dag i november 2015 som polisen träffade på en man vid Västerledsskolan. Mannen verkade påverkad och drogtestet som gjordes visade på spår av narkotika. Sedan genomförde polisen en husrannsakan i mannens lägenhet.

Vid husrannsakan hittades bland annat 485 gram cannabisharts, ett elchockvapen, en våg och en skarpladdad patron. Dessa saker beslagtogs. Dessutom visade det sig att Enköpingsbon hade en dator som en annan person hade glömt kvar på en buss.

Mannen åtalades för narkotikabrott, vapenbrott och brottet fyndförseelse (att han inte hade anmält att han hade hittat datorn). Han åtalades även för brott mot knivlagen med anledning av att han hade burit kniv när polisen träffade på honom vid Västerledsskolan.

Nu har Uppsala tingsrätt dömt Enköpingsbon. Han hade erkänt alla brott utom fyndförseelsen och brottet mot knivlagen.

När det gäller kniven har han uppgett att han hade hittat den utomhus och satt fast den på sin nyckelknippa, men att han inte visste att det var en kniv. Tingsrätten tycker dock att det är klart bevisat att rörde sig om en kniv och dömde honom på den punkten.

Däremot frikändes han från fyndförseelsen. Enköpingsbon har förklarat innehavet av datorn med att han hade köpt den av en person på gatan och att den kostade 1 000 till 1 500 kronor. Domstolen utesluter inte att det kan ha gått till på det viset och frikände honom därför. Den beslagtagna datorn ska emellertid lämnas ut till företaget som äger den.

Straffet har bestämts till att en tidigare utdömd skyddstillsyn också ska gälla för den nya brottsligheten, med tillägg av 80 timmars samhällstjänst.