Skogsstyrelsen delade ut över 38 miljoner kronor till skogsägare under 2018 i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog.

Stöden går att söka i tre olika kategorier. Stöd för skogens miljövärden, stöd för åtgärder för att stärka natur- och kulturvärden samt stöd för ädellövskogsbruk.

Av samtliga 21 län hör Uppsala län till de tre län där det sökts minst stödpengar. Här gick 135 000 kronor till stöd för åtgärder för att stärka skogens miljövärden. Minst pengar går till Västmanland som får 76 000 kronor till skogens miljövärden.

Mest stödpengar går till Skåne län som sammanlagt får drygt 9,5 miljoner. Den största delen går till ädellövskogsbruk.

Att det skiljer mycket mellan länen beror dels på hur mycket skog och vilken typ av skog som finns i länet men även på skogsägarnas benägenhet att söka stöden.

– Jämfört med Stockholms län, som har lite liknande skogstyper, ligger Uppsala län lågt, konstaterar Anders Frisk, stödspecialist vid Skogsstyrelsen.

Stockholms län fick nära 1,4 miljoner i stödpengar och har omkring 291 000 hektar produktiv skogsmark. Uppsala län har mer produktiv skogsmark, omkring 466 000, medan Västmanland ligger på 293 000 hektar produktiv skogsmark.

Det finns alltså möjligheter för skogsägare i Uppsala län att söka stöd och genomföra insatser i större utsträckning. Samtliga stöd går att söka även under 2019.

– Sen skiljer det en del i skötselbehoven av skog. I norr har man mindre skötselbehov i skog avsatt för naturvård än i söder med mycket lövskog och gammal beteshävd, säger Anders Frisk.