Sammanlagt ökade det med knappt sex procentenheter, från 45 till 51 procent. Störst ökning var det i Torstuna där det steg med drygt 13,6 procentenheter till 56,8 procent.

Kommunens valsamordnare Pia-Lena Fromell berättar om insatser för ökat valdeltagande:

– Vi försökte särskilt nå ut i distrikt med lägre valdeltagande med annonser i busshållplatser och digitala skärmar i de områdena, säger Pia-Lena Fromell.

Det enda distrikt där valdeltagandet sjönk var Korsängen, där det 2019 var 1,5 procentenheter lägre än 2014. Deltagande ökade mest i Grillby, Fjärdhundra, Lillkyrka, Sparrsätra, Örsundsbros två distrikt, Skolsta, Fanna och Svinnegarn. Sverigedemokraterna var där mest framgångsrikt i att mobilisera sina väljare.