Det har kommit två domar i Förvaltningsrätten i Uppsala där Håbo kommun har dömts att betala särskild avgift till staten. Kommunen får betala för den inte har skött sina åtaganden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I ett fall har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ansökt om att särskild avgift ska dömas ut för en ung man, född 1998. Kommunen beviljade i september 2015 mannen insats i form av en kontaktperson under tolv timmar per månad. Det dröjde ända till i oktober 2017 innan insatsen verkställdes.

Förvaltningsrätten anser inte att kommunen har gjort tillräckliga ansträngningar. Personalbrist är exempelvis inte ett godtagbart skäl. I det fallet dömde Förvaltningsrätten kommunen att betala en särskild avgift på 45 900 kronor.

Artikelbild

| Förvaltningsrätten anser inte att personalbrist är ett godtagbart skäl till dröjsmålen.

Det andra fallet gäller en pojke, född 2003, som i juni 2015 beviljades kontaktperson vid två till fyra tillfällen per månad. Insatsen genomfördes först i maj 2016.

"Av journalanteckningar framgår att handläggaren inte haft någon kontakt med vårdnadshavaren från att beslutet fattades i juni 2015 till en kontakt tas i april 2016. Detta bedömer Ivo som anmärkningsvärt", står det i Ivos ansökan om utdömande av särskild avgift.

Detta ansåg även Förvaltningsrätten var anmärkningsvärt. Domstolen har dömt kommunen att betala en särskild avgift på 10 000 kronor till staten.

"Det faktum att kommunen har haft personalbrist och många ärenden är inte ett godtagbart skäl att acceptera en så lång väntetid som det blev", står det i förvaltningsrättens dom.