ENKÖPING

Vid Enköpings arbetarekommuns årsmöte i helgen blev 30-åriga Linda Johansson vald till ny ordförande efter Sverre Ahlbom.

– Jag ser verkligen fram mot det här uppdraget och att bland annat få vara valledare för Socialdemokraterna valkampanj inför valet 2018 här i Enköping, säger Linda Johansson som de tre senaste åren varit vice ordförande.

Hon konstaterar att uppdraget som ordförande innehåller flera olika delar.

– Dels handlar det om det interna arbetet och att leda och fördela arbetet i föreningen och entusiasmera medlemmarna. En annan viktig del är att rekrytera nya medlemmar som vill engagera sig politiskt, förklarar hon.

Hon förklarar att många personer i dagens samhälle är väldigt fokuserade och lägger ner väldigt mycket kraft och engagemang på en specifik fråga.

– Vissa är intresserade av skolan och andra av utrikespolitik. Kanske ska vi fundera i banor om att skapa studiecirklar i olika ämnen för locka den här gruppen av människor att komma in i politiken, funderar hon.

Hon konstaterar att Socialdemokraterna varit drivande när det gäller de politiska besluten om bland annat en ny simhall och en ny sporthall vid Enavallen liksom att partiet varit med och tagit fram ett förslag på en centrumvision där ett förslag är ett kulturhus på statt-tomten.

– För mig är det viktigt med ett levande Enköping där människor från olika samhällsgrupper kan mötas i ett levande centrum eller ha möjlighet att göra olika saker på sin fritid, säger Linda Johansson.

I dag är Linda Johansson engagerad i landstingspolitiken och sitter i region Uppsalas fullmäktige samt i sjukhusstyrelsen.

Sverre Ahlbom kommer att fortsätta att vara politiskt engagerad. Han sitter bland annat i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.