Tillsammans med lokala virkesköpare arrangerar Skogsstyrelsen i Uppsala-Västmanland möten för skogsägare kring granbarkborrens härjningar och vad man som skogsägare kan göra för att begränsa förlusterna i skogen.

Till Enköping och Litslena bygdegård kommer man den 28 mars och har för det avverkat möten i Sala, Västerås och Köping.

– Skogsägarna behöver vara taktiska och sätta in åtgärder i rätt tid. Vi behöver möta utvecklingen med kunskap så att vi tillsammans kan begränsa nuvarande angrepp som annars riskerar leda till stora förluster för skogsbruket och enskilda skogsägare, säger Patrik Karlsson, projektledare vid Uppsala-Västmanlands distrikt.

Det var den torra sommaren 2018 som var ovanligt gynnsam för granbarkborren. Angreppen på granar ökade och många träd dukade under.

Framför allt märktes skadeangreppen i områden kring Mälaren som redan tidigare drabbats, men även nordväst om Sala samt väster om Uppsala.

Fler angrepp kommer troligen att upptäckas i år och om även denna sommar blir varm och torr kan angreppen öka ytterligare, vilket kan bli kännbart ekonomiskt för skogsägarna.

För att begränsa angreppen från skadeinsekterna arrangerar Skogsstyrelsen nu flera träffar i regionen för skogsägare under mars månad. Där ges information om hur man hittar färska angrepp och hur man bäst hanterar skadad skog.

Granbarkborren är en cirka fyra millimeter lång skalbagge som främst förökar sig i färska vindfällen av gran men även levande granar kan angripas.