I mars i år berättade tidningen om att Lillkyrka förskola måste saneras efter att personalen hade slagit larm om inomhusmiljön på förskolan.

Efter provtagningar kunde det slås fast att fanns kemiska reaktioner under golvmattan och fukt i ytterväggar. Mögel hittades i delar av ytterväggarna. För att garantera en säker inomhusmiljö måste förskolan saneras.

Nu är det dags för den stora flytten från Lillkyrka till stan. På tisdag börjar barn och personal i för dem nya lokaler i Enavallens gamla förskola (15 kilometer från Lillkyrka).

Artikelbild

| Hit, till Enavallen och 15 kilometer från Lillkyrka, flyttar Lillkyrka förskola på tisdag.

20 barn blir kvar i Lillkyrka. De evakueras till lokaler i intilliggande Lillkyrkaskolan i stället för att flytta till Enköping. Förskolan har i första hand utgått från barnens behov i avgörandet av vilka barn som skulle få gå kvar i Lillkyrka. Men de flesta, 50 barn, flyttar till Enavallens förskola.

Saneringen av förskolan i Lillkyrka har av naturliga skäl inte kunnat påbörjas förrän förskolan är tömd. Innan saneringen har påbörjats och man har börjat riva i lokalerna vet man inte hur lång tid det kommer att ta innan förskolan återigen kan flytta tillbaka till Lillkyrka.

– När vi har planerat det här har vi därför tänkt i ett längre perspektiv, berättar förskolechef Gisela Renman.

– Jag hoppas att de startar med saneringen så snart som det är möjligt, säger hon.

Artikelbild

| Enavallens förskolas gård erbjuder inte så mycket grönytor, men det är inte särskilt långt till Dyarna och Gröngarnsåsen.

Reaktionerna från föräldrarna över den påtvingade flytten har varit blandade.

– Det finns de som är nöjda och de som inte är nöjda. Men majoriteten är i varje fall positiv till att vi flyttar ur lokalerna, säger Gisela Renman.

Hon berättar att ett par pedagoger som nu har slutat har mått dåligt av inomhusluften och att även en i den nuvarande personalstyrkan har mått dåligt.

Sedan det stod klart att inomhusluften var dålig har förskolan haft verksamheten utomhus i en så stor omfattning som det är möjligt.

Bland barnen finns det åtminstone ett som kan ha reagerat på inomhusmiljön.

– Det finns ett barn som jag vet har haft hosta. Det är det vi vet som skulle kunna kopplas ihop miljön på förskolan, säger hon.

När det här blev aktuellt fanns det önskemål om att flytta förskolan till församlingshemmet i Lillkyrka, för att slippa flytta så långt bort. Men det alternativet var inte tänkbart ur arbetsmiljösynpunkt, enligt förskolechefen. Man har inte heller hittat någon annan lokal i Lillkyrka som är lämplig för en förskola.

Gisela Renman konstaterar att det var tur att Enavallens gamla förskola fanns till hands i det här fallet. Enavallen har tidigare fungerat som en evakueringslokal när andra förskolor har varit tvungna att flytta ut.