Det handlar om idén till ett socialt projekt. Utbildningsnämnden har gett sin välsignelse till att utbildningsförvaltningen ska jobba vidare med idén och formulera en projektansökan till kommunens sociala investeringsfond.

Utbildningsförvaltningen ska utforma idén och ansökan tillsammans med socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Frank Stoor, utbildningsförvaltningens chef, förklarade på utbildningsnämndens sammanträde att det inte ska vara något jätteprojekt, sett till antalet deltagare.

– Tanken är att det ska vara tre till fem elever per år från gymnasiet, berättade förvaltningschefen.

"Ensamkommande ungdomar blir volontärer och mentorer för äldre medborgare som har beslut om hemtjänstinsatser, för att de äldre ska lära sig mer om datorer och bli mer digitaliserade", står det i projektidén.

Efter avslutat volontärsarbete kan deltagarna få ett intyg som kan underlätta för de nyanlända att ta ett steg ut och få in en fot på arbetsmarknaden.

En vidare förhoppning är att de unga volontärerna kan bli förebilder för andra gymnasieungdomar, så att fler blir volontärer inom socialt arbete. I slutändan skulle det också kunna innebära att fler elever söker till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet.

De äldre blir inte bara fena på datorer tack vare projektet utan kan i sin tur bidra till de yngres utveckling, genom att vara deras mentorer när det gäller kultur, språk och samhällskunskap.