Landets småföretagare går mot ytterligare ett rekordår. Enligt den årliga rapporten om småföretagens lönsamhet från LRF Konsult förespås en ökad lönsamhet 2018 trots att många företag agerar i branscher som är hårt konkurrensutsatta.

De regionala skillnaderna är dock stora. Högst lönsamhet har småföretagen i Östra Götaland med en lönsamhet på 21,2 procent. Länet passerar därmed Uppsala län som tog topplaceringen 2017.

I Uppsala län ökar lönsamheten med 1,3 procent, till 19,0 procent vilket ger en andraplats bland de undersökta regionerna.

En stark infrastruktur och tillgång till arbetskraft är faktorer som påverkar företagens lönsamhet.

Fem branscher tas upp i rapporten, handel, bygg, transport, konsulttjänster och service. Högst lönsamhet spås konsultbranschen få i år med 22,7 procent följt av servicetjänster med 19,4 procent och byggsektorn med 18,2 procent.