Investeringen i en ny maskinhall och ytterligare en silo får vänta och hoppet står nu till höstsådden som ser bra ut i år.

– Man får bromsa och tänka efter och skjuta på investeringarna, säger Markus Jäderblom som tillsammans med sin fru Britta driver en större spannmålsgård i Torstuna norr om Enköping.

Enligt den årliga Lantbruksbarometern, som LRF Konsult och Sparbanken i Enköping presenterade på torsdagen, har lönsamheten förändrats negativt inom samtliga produktionsgrenar inom lantbruket det senaste året. 64 procent av de tillfrågade lantbrukarna upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig, jämfört med 45 procent året före.

Artikelbild

| ”Att vara lantbrukare är en livsstil som vi trivs med och att jobba med livsmedel är roligt. Men man måste veta vad man ger sig in på det är inte ett yrke man kan rekommendera rakt av” säger Britta och Markus Järerblom som driver en spannmålsgård i Torstuna by.

– Sämst upplevd lönsamhet har växtodlarna och det är inte så konstigt med tanke på vilket år man hade 2018 på grund av torkan. En halv skörd har inneburit halvering av intäkterna, säger Tommy Öhman, lantbruksrådgivare vid LRF Konsult i Enköping.

Enligt undersökningen har den största negativa förändringen skett bland grisproducenterna där lönsamhetsindex minskat med över 100 procent medan mjölkbönderna är de som är mest positiva.

– För de mjölkproducenter vi har kontakt med rullar det på rätt bra. Det blev en försämring under 2018 men från en hyggligt bra nivå, säger Christian Ekholm, företagsrådgivare vid Sparbanken Enköping.

Enköpingstrakten är en spannmålsregion och i Torstuna by driver Markus och Britta Jäderblom sin gård med omkring 600 hektar, varav 500 tröskas.

Artikelbild

| ”Sämst tilltro på lönsamheten har växtodlarna medan det ser hyfsat ut för mjölkproducenterna” säger Tommy Öhman (mitten) från LRF Konsult, här tillsmman med Fredrik Engeström, LRF Konsult, och Christian Ekholm från Sparbanken.

– Vi har klarat oss hyggligt trots torkan. Vi fick in ungefär 60 procent av normalskörd men bra priser har i viss mån kompenserat skördebortfallet, säger Markus.

Men de tvingas dra ned på kostnaderna i år. Planerade investeringar som en ny maskinhall och på sikt en ny silo får vänta.

– Blir det torka ett år till får vi helt klart problem, det har vi inte reserver för, säger Markus.

Nu står hoppet till en bra skörd till hösten.

– Höstsådden ser jättefin ut, den är bättre rustad för torka i år än den var förra året, säger Markus Jäderblom

Något som sticker ut i årets barometer är ett ökat intresse för solceller.

– Vi får mycket frågor från lantbrukare som vill investera i det. Gårdarna har ju bra förutsättningar för det med sina stora tak, säger Christian Ekholm.

Framtidstron är trots de kärva tiderna stor bland lantbrukarna enligt undersökningen och sju av tio skulle rekommendera yrket till en ung person.

– Man trivs i yrket och har en obotlig optimism inför framtiden, säger Tommy Öhman.