Upplevelsenämnden i Enköping, där Ahlbom är vice ordförande, beslutade i februari att investeringar i Fjärdhundra bibliotek, utegym i Gånsta och en ny konstgräsplan flyttas från 2019 till investeringsplanen för 2020-2032. Sammanlagt handlar det om investeringar på 4,4 miljoner kronor där konstgräsplanen är den största posten på två miljoner kronor.

S- och NE-representanterna i nämnden reserverade sig emot beslutet. Sverre Ahlbom anser att beslutet är motstridigt fullmäktiges beslut om rambudget för 2019.

– Motivering till beslutet var att det inte finns driftspengar för investeringarna under 2019, men driftkostnader uppstår ju först efter att investeringen är gjord, säger Sverre Ahlbom.