På tisdagskvällen stoppade en polispatrull en bil på riksväg 55 vid Skolsta. Polisen frågade en passagerare i bilen om han hade narkotika, varpå mannen (som är i 45-årsåldern) lämnade över en mindre mängd hasch till polisen.

En husrannsakan gjordes i bilen och då hittades ytterligare lite narkotika. Sedan hittades mer i mannens ryggsäck och slutligen i hans kläder när han visiterades. Den sammanlagda mängden narkotika överskred inte gränsen för ringa narkotikabrott.