Enligt en artikel i Lärarnas Tidning anser Gustav Sundh att rasten är den mest komplexa delen av skoldagen. Gustav Sundh är fritidspedagog och förstelärare i fritidshem. Han föreläser om fritidspedagogik över hela Sverige och driver Facebooksidan Skolgårdsläraren.

Nu på tisdag kommer denne guru inom rastaktiviteter till Enköping. Han ska föreläsa i Korsängsskolans aula inför inbjuden personal, all personal från kommunens fritidsverksamheter. Enligt Enöglaskolan, som håller i fortbildningen, pratar Gustav Sundh om rastaktiviteter, tyst kunskap och normmedvetet arbete.