För vissa fastigheter i Enköpings- och Salatrakten har priserna varit rekordhöga under förra året.

– På bra fastigheter, med bra jordar, läge och arrondering har vi haft många intressenter och de högsta priserna någonsin, säger Thomas Hedlund, fastighetsmäklare vid LRF Konsult i Enköping.

Ett något överraskande resultat även för fastighetsmäklarna som såg en avmattning i markpriserna efter sommarens svåra torka.

Artikelbild

| Priserna på åkermark går berg och dalbana över landet men i Mälardalen ökar de stadigt och kring Enköping och Sala har rekordhöga priser noterats.

– I vårt område blev hösten lite bättre än väntat och många fick en bra tredje vallskörd. Och man slår inte ihjäl en bonde med ett dåligt skördeår, de tappar inte sugen så lätt, konstaterar Thomas Hedlund.

Åkermark i Enköpingstrakten hör till stor del till region två, den näst mest bördiga åkermarken i landet. I regionen har markpriset ökat med fem procent det senaste året enligt LRF Konsult. Snittpriset ligger på 208 000 kronor per hektar men variationerna är stora, i södra Enköping ligger de på omkring 150 000 kronor per hektar, i norra kommundelarna runt 40 000.

– Jag vet inte något område som har så enormt stora skillnader i priserna. Men produktionsmässigt är det inte så stor skillnad, marken i Fjärdhundratrakten är prisvärd och har man pengar är det bättre att köpa där, säger Thomas Hedlund.

Det är mest befintliga fastighetsägare som köper mer åkermark. 91 procent av köpen under 2018 var lantbrukare som förvärvade mer mark. Den största delen av arealen både såldes och köptes av ortsbor.

Artikelbild

| ”Jag vet inte något område som har så enormt stora skillnader i priserna som Enköpingstrakten” säger Thomas Hedlund, fastighetsmäklare vid LRF Konsult.

–­ Åker köps i stort sett bara av en aktiv och driftig bonde inom tio kilometer, säger Thomas Hedlund.

Det är förhållandevis lite mark i omlopp och där vill LRF Konsult se en förenkling i lantmäteriets regler för fastighetsbildning.

– Vi har haft flera fastigheter där närmaste grannen inte fått köpa marken därför att den legat i en annan kommun. Vi vill ha en förändring i fastighetssystemet så det går lättare att stycka av gårdar. Nu arrenderas marken ut istället för att säljas, säger Thomas Hedlund.

I landet minskade andelen dödsbon under året, dock inte i Enköpingsområdet och Västmanland.

– Jag tycker att vi har haft mycket generationsväxlingar i de här trakterna. Man borde börja generationsväxla när man är i 60-årsåldern med här håller man på till 75-80. Vi har inte haft någon under 30 år som tagit över en gård och det är inte optimalt för näringen. Det är nyutbildade 25-åringar som borde tillträda men det sker nästan aldrig, säger Thomas Hedlund.

Generellt i landet minskar priset för den bördiga marken i söder och ökar för marken i norr. Det beror bland annat på det nationella utjämningssystemet där stödbeloppen, som tidigare skilde mellan regionerna, ska vara lika år 2020.