Bakgrunden är en SD-motion. Den avslogs, bland annat av kostnadsskäl. Men fyra partier sa ja till ett nytt förslag som kom upp i debatten.

– Vi har ej begärt att 450 busshållplatser ordnas till på en gång, men där det är mest lämpligt, sa Lars Frantzén (SD) och berättade om de obefintliga regnskydden längs sträckan Enköping-Veckholm.

Han fortsatte:

– En inventering bör göras så att kommunen och regionen kan fixa till det mest nödvändiga.

Jan Fredriksson (C) höll med och kom med ett omformulerat förslag som SD stödde.

– Nu är vi inne på en landsbygdsfråga. Vi har precis startat en bilfri skola och vi tycker det är viktigt med säkra skolvägar och skolgårdar.

C-förslaget, att kommunstyrelsen och plexutskottet får i uppdrag att på sina årliga möten på regionnivå arbeta för säkra busshållplaster på landsbygden, tyckte SD var bra och tog tillbaka sitt krav på återremiss av motionen.

Även V och MP röstade med förslaget. Men tolv röster räcker inte för att få majoritet bland 51 förtroendevalda i Enköpings fullmäktige.

Samma dag hade Enköpingsbon Johan Örjes (C), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala, lämnat in en motion på regionnivå med krav på att UL ska uppmuntra och underlätta för till exempel föreningar att sätta upp busskurer runtom i länet.

Frågan aktualiserades sedan Husby Långhundra hembygdsförening i Knivsta själva ville ordna en busskur, men fått nej av både UL och Trafikverket.