Enköpingsbon döms för brott mot totalförsvarsplikten.

19-åringen förklarade under rättegången att hans familj kommer från ett land som befinner sig i krig och att detta gjort att han mådde psykiskt dåligt så fort han inställde sig och att det var därför han inte klarade av att fullgöra utbildningen. Tingsrätten ifrågasätter inte påståendet men menar att det inte var anledning att vägra följa order och avvika. I stället borde han uppsökt försvarsmaktens läkare och psykolog.

Tingsrätten betonar att samhället ser mycket allvarligt på vägran att göra värnplikt, detta av hänsyn till den militära disciplinen, som har att göra med rikets säkerhet. Rätten hänvisar till att det sedan länge funnits skärskilda skäl att döma även ungdomar under 21 år till ett kortare fängelsestraff för brott mot totaltförsvarspliktlagen.

Några särskilda skäl att välja villkorlig dom och samhällstjänst som straff fanns inte i det aktuella fallet, menar rätten.