Svarta fasader finns på stora och små och hela grupper av hus runt om i Enköping. Stora hus för kontor, lager och handel i Stenvreten och företagsområden, en och annan friggebod i villaträdgårdar och hela småhusområdet Ängslyckan nära Boglösarondellen.

I detaljplanen för Ängslyckan från april 2016 står det att husens fasader ska knyta an till ”kulturlandskapets helmatta slamfärger”, matt svart eller mörkgrått, mörkt falurött, eller mörkt jordigt grönt. Det blev svart, vilket förvånat en och annan Enköpingsbo.

Upprörda känslor har bygglovet för ett åttavåningshus med fasader i svart korrugerad plåt vid Hettemarkshuset väckt, men detaljplanen från 2013 ger inga direktiv för fasadens utformning.

Artikelbild

| Miobutikens baksida mot Sämskarbogatan sedd från nordväst.

Mio-butiken i Romberga välkomnades av Enköpingsbor som saknat en möbelaffär. Men för boende i EHB:s lägenheter på Sämskarbogatan som fått utsikt mot varuhusets jämnhöga, långa och dystra baksida bruten av en lastkaj och en brandtrappa, är nytillskottet i stadsdelen inte lika positiv:

– Den svarta färgen är inte rolig, men värre är skylten som ständigt lyser mot Sämskarbogatan och dränker kök och sovrum i blått ljus. Jag som bor på tredje våningen ser ändå en bit ovanför taket, säger Marianne Söderberg som bott på samma adress i 27 år och kan jämföra med tiden då hon hade kolonilotter att titta ut över från sitt köksfönster.

Att Mio-butiken skulle få svarta fasader var ingen hemlighet när den fick bygglov i september 2017. I detaljplanen för fastigheten antagen i januari samma år står det att fasader ska varieras arkitektoniskt och/eller med material, och lastzoner ska ”inte exponeras mot omgivande gator.” Nu bryts Mios baksida, fasaden mot Sämskarbogatan, av en lastbrygga, en brandtrappa och tre smala fönster.

För en annan baksida, ett nytt handelsområde öster om Ica Maxi där området mot E 18 kallas ”Enköpings skyltfönster”, sägs det klart i detaljplaneuppdraget från 2018 att den bör utformas med omtanke och inte vända lastkajer, lager med mera ut mot motorvägen.

Artikelbild

| De svarta fasaderna i Stenvreten, Annelund och Hagalund har inte bostadshus som närmsta grannar.

Vad gäller svarta hus förefaller det som om inriktningen ändrats. I ett detaljplaneförslag för fastigheten på Lillsidan med Bilvalet vid Dr Westerlunds gata och söderut ned till villaområdet vid ån föreslås en områdesbestämmelse för flerbostadshusen: ”…svart får inte användas som huvudsaklig fasadfärg men kan användas som accentuerande inslag”.