Många seniorer i kommunen har reagerat på det besparingsförslag som vård- och omsorgsförvaltningen presenterat och som bland annat innebär förändringar vid kommunens träffpunkter och seniorgym.

Politikerna i nämnden har dock inte diskuterat förslaget ännu, det tas upp i arbetsutskottet i nästa vecka och i nämnden den 21 februari.

– Förvaltningen har tittat på vad som går att plocka undan utan att göra några graderingar. Det är saker utanför den lagstadgade verksamheten, säger Bitte Myrsell (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

–­ Vi förstår fullt ut hur viktiga de här aktiviteterna är, men det är kanske inte vård- och omsorgs om ska bekosta dem, fortsätter hon.

Det som är bra med förslaget menar hon är att man nu ser hur mycket som vård- och omsorg gör men som de inte ska göra.

– Vi har exempelvis en anställd syn- och hörselinstruktör men det är egentligen Regionens ansvar.

Likaså gymverksamheten.

– Min uppfattning är att aktiviteter för fullt friska 65-åringar borde ligga på upplevelseförvaltningen, inte vård- och omsorg.

I protestera har framförts att man ska dra ner mer på administrationen.

– Men den är redan slimmad. Fem tjänster har tagits bort och ytterligare två berörs i det här förslaget, säger Bitte Myrsell.

För vård- och omsorgsförvaltningen ligger de nya sparkraven på tre procent. Det motsvarar ungefär 24 miljoner kronor.

– Förvaltningen har gjort ett jättebra arbete med förslaget och vi tar med oss alla saker i den fortsatta diskussionen, säger Bitte Myrsell.