De flesta granarna i området måste avverkas då det upptäckts stora angrepp av granbarkborre på träden.

– Angreppen är koncentrerade till ett område med gammal gran. Vi har haft en del angrepp på skog tidigare men inte så mycket som i det här fallet, säger Ingela Boman, trädgårdsmästare på gatu- och parkavdelningen vid Håbo kommun.

Skogsområdet ligger vid en gammal väg mellan Skörby och Lastberget och används mycket för friluftsliv. För att uppmärksamma allmänheten på att fällning av träd pågår kommer skyltar att sättas upp på vägen.

– Man ska tänka på att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 70 meter till maskinerna. Skördare går fort, men de är sälla på själva vägen, säger Ingela Boman.

Arbetet kommer att pågå under januari månad och virket ska enligt planerna forslas ut ur skogen under februari.

– Sen kommer området att återplanteras med gran och vi har även sparat frötallar för en naturlig föryngring, säger Ingela Boman.

Vid Skogsstyrelsen har man märkt att skadorna av granbarkborre tilltagit i Mälardalsområdet.

– Vi får mycket rapporter om skador av granbarkborren från skogsföretag kring Mälaren. Den långa torkan under 2018 är en anledning men den har haft en uppåtgående trend de senaste åren, säger Sven Kihlström, konsulent vid Skogsstyrelsen i Uppland/Västmanland.

Som skogsägare bör man ha koll på tecken på angrepp, granbarren börjar skifta i en brunaktig ton innan träden dör.

– Den effektivaste perioden att ta hand om skadat virke är i maj då granbarkborren svärmat. Då kan man fånga både vuxna borrar och larver i kommande generation, säger Sven Kihlström.